Idrettsplassen/ Odder√łya Stadion

I 1954 begynte arbeidet med å lage en idrettsplass på Odderøya. Det var en vernepliktig soldat som var ingeniør for prosjektet, og så ble soldatene satt i arbeid. Da den var ferdig, var den 45 meter bred og 90 meter lang. Både soldater og beboere på øya brukte idrettsplassen flittig.

Det som er Odderøya Stadion var tidligere en del av gårdsbruket på Odderøya. Etter hvert ble det flate partiet overtatt av det militære. Her øves soldatene i "instruksjonsmessig graving av skyttergraver". Foto via Kåre Steinsland

Det som er Odderøya Stadion var tidligere en del av gårdsbruket på Odderøya. Etter hvert ble det flate partiet overtatt av det militære. Her øves soldatene i "instruksjonsmessig graving av skyttergraver". Foto via Kåre Steinsland.

Utenfor gjerdet på østsiden av plassen lå Speiderhytta, en gammel vaktstue som ble benyttet av speiderne fra 1928 og frem mot krigsutbruddet.

I mai 1945 ble fire tyskere henrettet av sine egne på denne plassen.

En stor del av konsertene under Quartfestivalene ble avviklet her. I 2007 ble plassen omdøpt til Odderøya Stadion etter en større ombygning.

 

Tekst: Inger Johanne og Knut Mæsel

Publisert av Vest-Agder-museet 2012