Vollmesterboligen/ Artpilot-bygningen

Vollmesterboligen, som i dag gjerne omtales som Artpilot-bygningen, ble reist i 1920.

Det er fremdeles mulig å se spor etter den frodige hagen som omgav den tidligere vollmesterboligen som i 2012 omtales som Artpilot-bygningen. Foto via Liv Thon Vigebo

Det er fremdeles mulig å se spor etter den frodige hagen som omgav den tidligere vollmesterboligen som i 2012 omtales som Artpilot-bygningen. Foto via Liv Thon Vigebo.

Vollmester er en gammel tjenestestilling i forsvaret. Vollmesteren hadde ansvaret for vedlikehold og reparasjoner av alle bygninger og militære installasjoner. Til vollmesterboligen hørte det en stor, frodig og fristende hage med mange frukttrær. 

Denne boligen ble satt opp i den perioden da daværende kaptein og distrikts-ingeniør Jens Schelderup Hertzberg arbeidet med planlegging og utbygning av festningsverkene på Odderøya.

 

Tekst: Inger Johanne og Knut Mæsel

Publisert av Vest-Agder-museet 2012