Idrettshallen

Idrettshallen på Odderøya ble bygd i perioden 1986-87. Da den stod ferdig, dekket den et stort aktivitetsbehov for soldatene på øya.

I de senere årene har idrettshallen vært brukt både som gymnastikksal for skoleklasser, som treningshall for noen av byens idrettsklubber og som ramme rundt konserter og utstillinger. I 2011 ble fasaden på bygget utsmykket med et stort mosaikkmaleri. Det var en gave fra byen Rajshahi, Kristiansands vennskapsby i Bangladesh.

 Karanteneinspektørens hus på Odderøya rundt år 1900. Det lå der idrettshallen ligger i 2012. Frem til 1914 var det den siste karanteneinspektøren, Gustav Adolph Benneche, som bodde i boligen. Foto: August Abrahamson via Vest-Agder-museet Kristiansand

Karanteneinspektørens hus på Odderøya rundt år 1900. Det lå der idrettshallen ligger i 2012. Frem til 1914 var det den siste karanteneinspektøren, Gustav Adolph Benneche, som bodde i boligen. Foto: August Abrahamson via Vest-Agder-museet Kristiansand.

 

 

Tekst: Inger Johanne og Knut Mæsel

Publisert av Vest-Agder-museet 2012