Karantenemuren og Bendiksbukta

Den flotte steinmuren som en kan følge et godt stykke på østsiden av Odderøya, ble bygd som vern rundt Lasaretthøyden tidlig på 1800-tallet.

Karantenemuren har vært delvis ødelagt men er i den senere tid blitt flott restaurert, med Odderøyas Venner som en viktig pådriver.

Bildet er tatt fra Odderøya og innover mot byen. Like under Lasaretthøyden ligger karanteneinspektørens hus med stort uthus. Nede til høyre ser vi Karantenebukten som i våre dager kalles Bendiksbukta.

Bildet er tatt fra Odderøya og innover mot byen. Like under Lasaretthøyden ligger karanteneinspektørens hus med stort uthus. Nede til høyre ser vi Karantenebukten som i våre dager kalles Bendiksbukta. Foto via Vest-Agder-museet Kristiansand.

Bukta nedenfor idrettshallen kalles i dag Bendiksbukta etter den siste karanteneinspektøren på Odderøya. Han hette Gustav Adolph Benneche. Helt frem til 1914 bodde han med sin familie i et stort, gulmalt hus som lå omtrent der idrettshallen ligger i dag, med utsikt mot «Benneches bukt» som på folkemunne altså er blitt til Bendiksbukta.

 

Tekst: Inger Johanne og Knut Mæsel

Publisert av Vest-Agder-museet 2012