Lille Nodeviga

Dette området var en mye besøkt badeplass på 1950- og 60-tallet, mens vannet ennå var rent og klart. Forurensning fra bedrifter i området satte en stopper for denne aktiviteten i noen tiår.

Sommeraktivitet i Lille Nodeviga på 1950-tallet. Foto: Dagfinn Pettersen.

I 2012 ble det avduket en skulptur ytterst på odden mellom Lille og Store Nodeviga med tittelen «16 hav och 64 skepp». Skulpturen er utformet som et fyrtårn og består av en kropp i rustfritt stål og en lykt i laminert glass. Initiativtaker og viktig bidragsyter til sjøfartsmonumentet var Christianssands Sjømandsforening som på denne måten ønsket å markere sitt 150-årsjubileum i 2012 

Igjen blir Lille Nodeviga brukt til vannaktiviteter for barn. Fra Vest-Agder-museets aktiviteter i 2012. Foto: Vest-Agder-museet.

Igjen blir Lille Nodeviga brukt til vannaktiviteter for barn. Fra Vest-Agder-museets barneprogram i 2012. Foto: Vest-Agder-museet.

 

Tekst: Inger Johanne og Knut Mæsel

Publisert av Vest-Agder-museet 2012