Store Nodeviga

Området var trelasthavn helt fra begynnelsen av 1700-tallet. Først i 1916 ble havna åpnet for mindre seil- og motorbåter.  

Nodeviga i 1930. Foto via Ingrid Wirsching. 

Verkstedet i Nodeviga ble startet i 1920-årene. Sjøsport Service A/S etablerte seg i 1981 med reparasjon og vedlikehold av båter. Klubbhuset i Nodeviga som opprinnelig var en tyskerbrakke, ble innredet i 1947 av Christianssands Seilforening. Fotballklubben Donn brukte det som klubbhus fra 1958 inntil Kristiansand Motorbåtklubb kjøpte det i 1978.  

I Nodeviga planlegger Vest-Agder-museet museumshavn. Det skal skapes et maritimt miljø med aktiviteter og båter som viser en utvikling fra nytte- til fritidsfartøy.

 

Tekst: Inger Johanne og Knut Mæsel

Publisert av Vest-Agder-museet 2012