Kantina - bygg 16

Flertallet av kystkommunene på Agder har ett eller flere eks-tyske kystfort innenfor sine grenser. Som kulturminner og autentiske relikter fra verdenskrigen spiller disse anleggene i dag en viktig rolle i den lokale historieformidlingen. Selv om bevaringsgraden er ulik, kan man på flertallet av kystfortene fortsatt se nokså intakte kanonstillinger, bunkere, fjellanlegg, luftvernstillinger og nærforsvarssystemer som forteller om hvordan den tyske okkupasjonsmakten forberedte seg på å møte en alliert landgang i Norge.    Marinekystfortet på Nordberg var stridsklart høsten 1942, etter flytting fra Stavestø. Det ble anlagt fire åpne kanonstillinger, selv om batteriet kun disponerte tre 15 cm kanoner. Den fjerde stillingen var trolig tiltenkt en lyskanon. Kanonstillingene er forbundet med løpegraver og dekningsbunkere. I 1944 ble det satt opp en varslingsradar av typen FuMO 214 på fortsområdet. Nordberg utmerker seg i dag med en rekke bevarte brakker fra andre verdenskrig.