Bauta

Fra jernalderen finnes mange storslåtte gravminner i form av store hauger eller røyser. Et slikt storslått gravminne var forbeholdt de få - gjerne slektens mannlige eller kvinnelige overhode. Fra samme periode finnes også flere bautaer. Bautasteinene ble som regel også reist på en flatmarksgrav eller  gravhaug, noen er også å finne inni steinlegninger.

Bautasteinene finnes også reist langs de gamle ferdselsveiene, og ute ved kysten stod de på godt synlige steder langs leden.

 


Gravlegging av en høvding i jernalderen. Illustrasjon: Arkikon

Tekst: Yvonne Willumsen.
Publisert av Fylkeskonservatoren i Vest-Agder 2012
.