Frelserens kirke

Frelserens kirke i Farsund ble bygd i 1785 i sammenheng med at Farsund i siste del av 1700-tallet vokste fra strandsted til by. Kirken ble bygd i stein, og byggmesteren Johnstone ble hentet fra Skottland. I 1901 brant kirken, slik at bare murene sto igjen. Kirken ble gjenreist med de gamle murene, men med helt nytt interiør.

http://www.kirkesok.no/kirker/Frelserens-kirke-Farsund