Eiken kyrkje

http://www.kirkesok.no/kirker/Eiken-kirke

Steinkors og kirkegård.
Frans-Arne Stylegar

På kirkegården i Eiken i Hægebostad står tre, anonyme kors av stein. Det er ikke mange som ikke har tilknytning til bygda, som kjenner til dem. Og det er for så vidt synd, ettersom de tilhører en type fornminner som i mange har vært sentrale for utforskningen av den tidlige middelalderens kristendom i landet, men som ingen eksperter har trodd at fantes her, i indre Agder. For Eiken-korsene er kan hende så gamle som 800-900 år, og de er minner fra den tidlige kristne middelalder i bygda. De tre korsene på Eiken kirkegård tilhører en gruppe på ca. 70 tidligmiddelalderske steinkors i Norge - langt de fleste av dem finnes på Vestlandskysten. Men hva var funksjonen til disse korsene? Det finnes neppe bare ett svar på det spørsmålet. Men én tolkning som har vært lite fremme i diskusjonen om disse monumentene, er at de har markert utstrekningen av tidligmiddelalderske kirkegårder.

Lyst til å lese mer om steinkorsene i Eiken?
http://arkeologi.blogspot.no/2005/01/steinkors-og-kirkegrd.html

 

Tekst og foto: Yvonne F. Willumsen