Domkirken i Kristiansand

Den første kirken i Kristiansand ble reist og stod ferdig i 1645, trolig på samme sted som dagens kirke står. Denne kirken skal ha vært bygget i tre og har vært en enkel langkirke. I 1682 ble Kristiansand stiftstad og det ble av kongen bestemt at kirken skulle være en domkirke. Stavanger stift skulle kalles Kristiansand stift og kapitelet, den geistlige jurisdiksjon og katedralskolen ble overført til Kristiansand. Den nye katedralen ble påbegynt i 1685 og ble innviet i 1696. Katedralen skal ha hatt 6 fot tykke murer og har trolig hatt en korsformet plan. Katedralen ble utstyrt med en gravkjeller, og kistene fra den første kirken ble flyttet hit.

Biskopene ble gravlag direkte under koret. Gravleggelser inne i krypten var bare noe byens prominente personer kunne ta seg råd til. I 1717 kostet det 140 daler for en plass under koret. For en anstendig begravelse i første halvdel av 1700-tallet måtte den jevne borger ut med 50 daler, kostnaden for en enkel begravelse på rundt 20-30 riksdaler. Gravleggingen fant sted 2-7 dager etter dødsfallet. Kirken kunne stille med flere likkleder av ulik kvalitet, alt etter hva man kunne betale for. Det samme prinsippet gjaldt når det angikk hvilke kirkeklokker som skulle brukes, den store, mellomste eller den minste. Ville man ha lys ved kisten kunne man betale for å få hele, halve eller stumper. Byens øvrige befolkning ble gravlagt på kirkegården rund kirken. Inntektene fra salg av gravplasser i krypten var en kjærkommen inntekstkilde for kirken, men summen man kunne betale bestemte også hvor på kirkegården rundt kirken man ble lagt. De fattigste ble lagt på Hospitalskirkegården.

I løpet av 200 år ble kirka rammet av brann hele tre ganger. De to første brannene i 1734 og 1880 førte til store ødeleggelser og kirken måtte så godt som bygges opp igjen fra bunnen av, bare deler av yttermurene og krypten sto igjen. I den siste brannen i 1885 ble Domkirka skånet for bybrannen.

 
Kirken fra 1738, malt av Appel. Illustrasjon hentet fra agderkultur.no.

http://www.kirkesok.no/kirker/Kristiansand-domkirke

Krypten under Kristiansand domkirke.

Tekst og foto: Yvonne F. Willumsen